Pokladňa
Jednoduchá ale značne konfigurovateľná aplikácia pre bežné pokladničné úkony použiteľná v takmer každom odvetví hospodárstva. Program je práce schopný samostatne s jednoduchým rozhraním, evidencie predajných položiek, ako aj v prepojení na skladovú evidenciu anubis.ASM alebo alternatívne konkurenčné prostredia. Dovoľuje rôzne formy účtovania platieb /hotovosť, platobné karty, kredity alebo kombinované platby/ aplikáciu zliav, pomocou pokladničného modulu ECR-FM. Sleduje evidenciu stravných lístkov, export do webovej databázy, pokladničnú knihu a pod.

Čítať celý článok: Pokladňa

 

Storage manager
Komplexné riešenie sledovania pohybu zásob pre hotely, reštaurácie, veľkosklady, predajne potravín alebo iné nevýrobné odvetvia hospodárstva. Bežné úkony ako príjem alebo výdaj skladových položiek sú úplnou samozrjemosťou, cez to všetko umožňuje prepojenie položiek medzi sebou, tvorbu a spracovanie kalkulácií, presun pohybov z príbuzných aplikácií v režimu On-line alebo Off-line, medzi-skladové pohyby, fakturáciu, okamžité vyúčtovanie výdaja aj pomocou ECR-FM, sledovanie úhrad alebo celkovú zmenu stavu zásob na úrovni tovarových skupín DTP. Program je schopný samostatnej práce bez nutnosti vykonávania uzávierok alebo podľa požiadaviek zákazníkov s podporou mesačnej závierky.

Čítať celý článok: Storage manager

 

Firemný asistant
Elektronický firemný asistent, ktorý napomáha predovšetkým pri evidencii prichádzajúcej alebo odoslanej pošte vo firme. Má integrovanú centrálnu knihu a denník kolobehu dokladov, kde je možné evidovať poštu podľa typu a archívneho členenia. Každý dokument je možné prideliť ku konkrétnej osobe alebo úseku vo firme formou virtuálnej spisovne, preberanie pošty je polo-automatizované. Užívatelia majú možnosť kategorizácie dokladov, prepožičiavania alebo archivácie. Aplikácia dovoľuje tvorbu štruktúrovaných grafických diagramov, medzi inými obsahuje malú zbierku pracovno právnych formulárov a manažment kreditného stravného systému.

Čítať celý článok: Firemný asistant

 

Enhanced Billing
Program pre automatizáciu bežných úkonov zmenárne. Aj napriek grafickému používateľskému rozhraniu je veľmi ľahko ovládateľný s orientovaním na vstup cez klávesnicu, má minimálne technické požiadavky na prevádzku. Obrovskou výhodou programu je, že podporuje tlač dokladov na ihličkových tlačiarniach mimo ovládačov operačného systému, tým výstup takýchto dokladov je maximálne rentabilná. Do aplikácie je integrovaný denník predaja, kurzový lístok, databáza klientov, sledovanie výrobných čísiel bankoviek, mesačné prehľady pre štatistiky ako i odvody od bánk.

Čítať celý článok: Zmenáreň

 

Poradenstvo
Software špeciálne vyvinutý pre finančných poradcov. Umožňuje evidovať podrobne klientelu s členením produktov, rodinných príslušníkov, organizuje a upozorňuje na udalosti súvisiace s touto činnosťou. Druhy produktov je možné členiť do 2 level-ov, každý požívateľ si môže vytvoriť vlastný. Centrálna evidencia obsahuje všetky podrobnosti potrebné na uzatvorenie zmlúv s klientom taktiež umožňuje pripojenie dokumentov k jednotlivým záznamom.

Čítať celý článok: Poradenstvo

 

Strana 2 z 3

«ZačiatokDozadu123DopreduKoniec»