Podiel produktov na inštaláciách v praxiGoogle Chart
horep: 7,78%
restika: 18,89%
exchange: 3,33%
ebilling: 13,33%
ecassa: 24,44%
asm: 25,56%
eliza: 2,22%
consult: 3,33%
irvine: 1,11%

Graf znázorňuje percentuálny podiel jednotlivých produktov z celkového objemu, podľa počtu nasadenia u zákazníkov.

 

Podiel druhov inštalácií v praxiGoogle Chart
local: 35.76%
server: 64.24%

Graf znázorňuje percentuálny podiel druhov inštalácií z celkového objemu.


Inštalácie vrámci Slovenska