Pomoc na diaľku

Pre racionalizáciu pri riešení problémov ponúkame možnosť vzdialeného pripojenia na Vaše počítače.Remote assistant Pri takomto pripojení obvykle poskytujete možnosť plného prístupu do obsahu PC, odovzdávania a preberanie súborov,  pričom užívateľ dáva súhlas na vykonanie týchto operácií stiahnutím a  spustením programu na vzdialenú správu. Všetky informácie viditeľné alebo prístupne zo strany vykonávateľa sú riešené v súlade s obchodným tajomstvom a tieto vykonávateľ nemá právo bez písomného súhlasu poskytovať ani redistribuovať tretím stranám. Vykonávateľ neberie žiadnu zodpovednosť za prípadne neočakávané chyby ani nepredvídané zlyhanie počas zásahu.

Čítať celý článok: Pomoc na diaľku

 

Strana 2 z 2

«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»