Up

Databázové aplikácie

Všetky inštalačné súbory obsahujú aj vzorové dáta.
Pokiaľ využijete túto možnosť, pôvodné údaje sa Vám prepíšu !

Pre inováciu programov používajte funkciu menu vo Vašej aplikácii Menu: Pomoc * Inovácia programu.

 

Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Storage Manager (10.04 MB)
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Fakturácia (8.21 MB)
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Pokladňa (10.74 MB)
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Súbor obsahuje všetky moduly potrebné na inštaláciu, aj vzorové dáta. Pre preinštalovanie na novšiu verziu využívajte radšej funkciu implementovanú priamo do pragramu v menu Pomoc - inovácia programu.
Zmenáreň (8.46 MB)
Powered by Phoca Download

Produkty

Sysman
Horep
Restika
eBilling
eCassa
ASM
eXchange
eLiza
Consult
Project Irvine

Webdesign