Irvine

Obsah stránok sa pripravuje.
 

Ročná aktualizácia produktov

Význam ročnej aktualizácie produktov spočíva v predĺžení technologickej záruky po uplynutí bezplatnej doby tejto záruky podľa licenčných podmienok. Počas ďalšieho obdobia získava užívateľ nárok na dodanie inovácií programu, ktoré sa vykonali buď v súvislosti s legislatívnymi zmenami alebo rozšírením funkcií daných aplikácií. Taktiež získava prístup do portálového systému www.atsoftware.sk ako aj technickú podporu pri riešení problémov, rozšírenia licencií   elektronickou formou alebo formou hot-line telefonicky v rozsahu 3 hodín na každý druh zakúpeného produktu po dobu jedného roka.

Čítať celý článok: Ročná aktualizácia produktov

 

Inštalácia produktov

Všetky produkty sú distribuované pomocou inštalátoru, niektoré produkty aj vo viacerých jazykoch. Postup pri inštalácii v niektorých prípadoch je značne závislý od zakúpenej licencie produktu. Nasledovná prezentácia v krátkosti demonštruje v niekoľkých krokoch inštalačný proces. Odporúčam prezentáciu sledovať kliknutím na ikonu "Otvoriť v novom okne".

Čítať celý článok: Inštalácia produktov

 

Podiel produktov na inštaláciách v praxiGoogle Chart
horep: 7,78%
restika: 18,89%
exchange: 3,33%
ebilling: 13,33%
ecassa: 24,44%
asm: 25,56%
eliza: 2,22%
consult: 3,33%
irvine: 1,11%

Graf znázorňuje percentuálny podiel jednotlivých produktov z celkového objemu, podľa počtu nasadenia u zákazníkov.

Čítať celý článok: Štatistika inštalácií

 

Strana 3 z 3

«ZačiatokDozadu123DopreduKoniec»