ANUBIS
Celok aplikačných modulov pracujúcich na báze jednotného vzhľadu a základného ovládania pod krycím menom: "anubis" - advanced user-friendly business information system. Podkladom je vždy databázový motor, postavený na prístupovom bode pre jednotlivých užívateľov prihlasujúcich do spracovávaných agiend.

Čítať celý článok: Základná štruktúra

 

Sysman
Slúži na konfiguráciu aplikačných modulov rodiny "anubis", medzi inými umožňuje vytváranie a zmenu užívateľských nastavení, zmenu mien užívateľov ako i generovanie hesiel, prístupov do zásuvných modulov agiend. Dodáva sa ku každej aplikácii, na počítači je inštalovaný len raz, je súčasťou každej inštalácie.

Čítať celý článok: Správca systému

 

Horep
Komplexný hotelový - rezervačný systém spĺňajúci požiadavky každodennej práce recepcie doplnený o množstvo funkcií a možností. Zahŕňa v sebe prepojenie na reštauračný systém anubis.Rest-ika, sleduje príchody a odchody hostí, umožňuje vyučtovanie ubytovannia pomocou ECR-FM ako aj faktúr, odpočet telefónnych hovorov, prepojenie viacero rezervácií do jednej objednávky, s možnosťou rezrvácie aj na niekoľko rokov dopredu ...

Čítať celý článok: Hotelová recepcia

 

Logo
Reštauračný systém vhodný rovnako pre veľké ako i malé podnikateľské subjekty rozšírený o možnosť vedenia účtu hosťa a v prepopjení na anubis.Horep aj na účet izby, vyúčtovanie konzumácie pomocou ECR-FM, evidovanie odložených účtov a ich spätné vyúčtovanie, faktúracia, sledovanie objednávok a možnosť použitia v spolupráci s elektronickým objednávacím systémov pomocou prakticky akýchokoľvek PDA (prenosných počítačov) umožňujúci WI-FI spojenie. V spolupráci s anubis.ASM tvorí veľmi silný a užitočný nástroj pri tvorbe kalkulačných položiek, sledovania zmeny stavu zásob, detailnej inventarizácii a vyúčtovania výčapu.

Čítať celý článok: Reštaurácia

 

Enhanced Billing
Aplikačný software vyslovene orientovaný pre každodenné požitie pri fakturácii služieb alebo hoci predaja výrobkov. Program je práce schopný predovšetkým samostatne, pričom spolupracuje aj so skladovými zásobami anubis.ASM, dovoľuje konfiguráciu viacero druhov faktúr od tuzemských až po zahraničné, sleduje úhrady. Automaticky generuje príjmové pokladničné doklady, umožňuje opätovnú tlač dokladov, upomienok alebo knihy faktúr. Tieto reporty je možné exportovať alebo podľa nastavenia okamžite preposielať elektronicky.

Čítať celý článok: Fakturácia

 

Strana 1 z 3

«ZačiatokDozadu123DopreduKoniec»