Podporné a systémové služby

Podpora produktov
Pre nových zákazníkov databázových aplikácií poskytujeme poradenstvo v danej oblasti (emailom, formou hot-line, výjazdom do 24 hodín, vzdialenú správu, prístupom do internetového portálu, skype) po dobu 2 mesiacov, bezplatný upgrade po dobu 1 roka zdarma a nárok na bezplatné zaškolenie v mieste inštalácie v rozsahu 5 hodín na každý produkt. Tieto služby je možné potom ročne predĺžiť formou platenej služby podľa jednotlivých produktov, rozpis ktorých nájdete v cenníku. Vrámci tejto služby je možné uzavretie rámcovej zmluvy o celoročnej servisnej činnosti aj za špeciálne stanovených podmienok.

Vývoj aplikácii na zákazku

Zaujala Vás koncepcia riešenia produktov?
Sme schopný vyvinúť alebo rozšíriť vlastné aplikácie podľa Vašich požiadaviek na zjednodušenie práce v prepojení napr. s inými produktami (účtovné programy, internet banking, komunikácia so zahraničnými subjektami, pobočkové prepojenie a pod.), ktoré používate. Po dôkladnej analýze problematiky je vypracovaný konkrétny harmonogram práce pre postupné nasadenie ako aj cenová kalkulácia. Väčšinou sa jedná o riešenia, ktoré sú jednorázové a nevyžadujú upgrade z hľadiska novelizácie zákonov, sú "šité na mieru", náklady na realizáciu sú jednorázové a tým doba návratnosti oveľa kratšia.

Systémové služby

Potrebujete poradiť
pri využívaní produktov tretích strán, obsluhy operačných systémov, textových alebo tabuľkových dokumentov, optimalizácie toku dát, nasadenie internetových služieb, odstránenie škodlivého software, elektronickej komunikácii, školenia pracovníkov? Pri okamžitom zlyhaní technických súčastí spolupracujeme s viacerými firmami poskytujúcimi služby takéhoto charakteru. Takéto úkony sú účtované podľa osobitného sadzobníka v cenníku.