Cenník produktov platný od 01.01.2010


ProduktCena*
SUL-local
Cena*
MUL-local
Cena**
SUL-C/S
Cena**
MUL-C/S
Hotelová recepcia
(horep)
265.00 €
7983.39 SK
- 300.00 €
9037.8 SK
-
Reštauračný systém
(restika)
199.00 €
5995.07 SK
- 225.00 €
6778.35 SK
-
Reštauračný systém - PDA
(rest.PDA)
- - 60.00 €
1807.56 SK
-
Fakturácia
(ebilling)
83.00 €
2500.46 SK
110.00 €
3313.86 SK
94.00 €
2831.84 SK
143.00 €
4308.02 SK
Fakturácia - nákladná preprava
(ebill-truck)
249.00 €
7501.37 SK
331.00 €
9971.71 SK
281.00 €
8465.41 SK
430.00 €
12954.18 SK
Fakturácia - osobná preprava
(ebill-bus)
249.00 €
7501.37 SK
331.00 €
9971.71 SK
281.00 €
8465.41 SK
430.00 €
12954.18 SK
Zmenáreň
(exchange)
215.00 €
6477.09 SK
- 243.00 €
7320.62 SK
-
Pokladňa
(ecassa)
93.00 €
2801.72 SK
- 176.70 €
5323.26 SK
-
Storage manager
(asm)
170.00 €
5121.42 SK
- 192.00 €
5784.19 SK
-
Firemný asistant
(eliza)
155.00 €
4669.53 SK
- 175.00 €
5272.05 SK
-
Poradenstvo
(consult)
333.00 €
10031.96 SK
- 377.00 €
11357.5 SK
-
Prenájom pôdy
(irvine)
110.00 €
3313.86 SK
124.00 €
3735.62 SK
143.00 €
4308.02 SK
162.00 €
4880.41 SK
Prechod na sieťovú verziu
(server)
- - 50.00 €
1506.3 SK
95.00 €
2861.97 SK

Ceny inštalácií sú stanové do 5 počítačov, v prípade väčšieho množstva inštalácií sa stanovuje osobitná kalkulácia. Ročný udržiavací poplatok je počítaný z aktuálnej predajnej ceny a činí 25% podľa zakúpenej licencie. Skúšobné (DEMO) verzie produktov sú plne funkčné po dobu 30 dní odo dňa inštalácie a sú poskytované zdarma. Ak v danom stĺpci nie je uvedená cena, znamená to, že aplikácia v tejto licenčnej verzii zatiaľ nebeží. Licencie typu "Local shared" sa posudzujú ako "SUL-local" inštalácia.

Poznámka: Pre označenie (* platí minimálny odber produktov o počte 1-3 licencií, za predpokladu, že povaha inštalácie nevyžaduje C/S verziu. Pre označenie (** platí minimálny odber produktov o počte 3 licencií.


Cennik služieb platný od 23.04.2012


Popis služiebMin.poplatokCena
Rozšírenie, zmena alebo doplnenie funkcií v existujúcej aplikácii30 min15.00 €//hod.
451.89 SK//hod.
Vytvorenie nového reportu - štatistiky, individuálne úpravy obsahu dokladov1x15.00 €
451.89 SK
Servisný zásah na diaľku10 min10.00 €//hod.
301.26 SK//hod.
Servisný zásah v mieste inštalácie30 min15.00 €//hod.
451.89 SK//hod.
Preinštalácia operačného systému, sietí, ovládačov a príslušenstva1x34.00 €
1024.28 SK
Vývoj osobitného software na zákazku1x177.00 €
5332.3 SK
Osobné stretnutie pre konzultácie alebo poradenstvo30 min15.00 €//hod.
451.89 SK//hod.
Zistenie príčiny spomalenia alebo nefunkčnosti počítača1x15.00 €//hod.
451.89 SK//hod.
Doplnenie, rozšírenie obsahu existujúcich www stránok1x15.00 €
451.89 SK
Inštalácia, preinštalácia produktov 3-tích strán, riešenie problematiky1x25.00 €//hod.
753.15 SK//hod.
Školenie pracovníkov alebo dohľad v mieste inštalácie1x15.00 €//hod.
451.89 SK//hod.
Aktualizácia zariadení GPS alebo mobilných telefónov /nie mapy/20.00 €
602.52 SK
Žiadosť o vygenerovanie nových registračných klúčov5.00 €
150.63 SK
Archivácia alebo rearchivácia dát, fotografovanie objektov1x20.00 €//hod.
602.52 SK//hod.
Cestovné náklady0.50 €//km
15.06 SK//km

Iné servisné služby, nevymenované v tomto zozname sa účtujú podľa prvého riadku cenníka služieb. Výmenu technických súčastí (hardware) neriešime ! Ich zabezpečenie sprostredkujeme cez subdodávateľa, s ktorými spolupracujeme v tejto oblasti. Ak si to vyžaduje povaha prác, môžu byť niektoré úkony prepojené na ďalšie účtované služby. V prípade rámcovej zmluvy platia ceny podľa dohody ak sú v nej zakotvené. Pri položkách, kde je uvedená minimálna sadzba náklady za poskytnuté služby vychádzajú z tejto sadzby. Pri servisných zásahoch cez sviatky , v bežných pracovných dňoch po 20.00 hodine alebo urgentných úkonoch do 2 hodín sa účtuje 50% príplatok.


Cenník internetových prezentácií platný od 01.01.2011


Popis služiebCena
Spotredkovanie registrácie vlastnej domény
po vygenerovaní domény nastavenie adresárov, prístupov, databázových tabuliek, e-mailových schránok
free
Spotredkovanie registrácie domény na priestoroch zdarma
po vygenerovaní uskutočnenie nastavení, ktoré daný server umožňuje
15.00 €
451.89 SK
Vyhotovenie alebo úprava existujúceho grafického návrhu stránky
základný design, logo
100.00 €
3012.6 SK
Vyhotovenie prezentácie v rozsahu 5.strán - jednojazyčne s dodaným podkladom
cena obsahuje spracovanie grafického návrhu, kontaktný formulár, fotogalériu, ošetrenie adresárov
133.00 €
4006.76 SK
Inštalácia portálového software v 5 jazykoch EN,DE,SK,HU,CZ
dymanický motor stránok s možnosťou úpravy pre užívateľa odkiaľkoľvek
34.00 €
1024.28 SK
Inštalácia rozšírenia SHOP, REALITY a pod
internetový obhod, realitná kancelária a pod. s možnosťou samostatného doplnenia údajov
35.00 €
1054.41 SK
Štylilstika, preklady, korekcia textov
v prípade nedodania obsahu sa pripočítava automaticky
13.00 €//hod.
391.64 SK//hod.
Generovanie individuálnych scriptov, tlačové výstupy, grafy
v jazyku php, javascript, sql, exporty do PDF, CSV a pod.
15.00 €//hod.
451.89 SK//hod.

Doba realizácie internetových projektov je v závislosti na povahe odlišná. Treba však počítať minimálne s dobou 15 dní od dňa doručenia objednávky.


Ceny uvdenené v SK sú informatívne a prepočítané konverzným kurzom 30.1260 SK/EUR