Ročná aktualizácia produktov

Význam ročnej aktualizácie produktov spočíva v predĺžení technologickej záruky po uplynutí bezplatnej doby tejto záruky podľa licenčných podmienok. Počas ďalšieho obdobia získava užívateľ nárok na dodanie inovácií programu, ktoré sa vykonali buď v súvislosti s legislatívnymi zmenami alebo rozšírením funkcií daných aplikácií. Taktiež získava prístup do portálového systému www.atsoftware.sk ako aj technickú podporu pri riešení problémov, rozšírenia licencií   elektronickou formou alebo formou hot-line telefonicky v rozsahu 3 hodín na každý druh zakúpeného produktu po dobu jedného roka.

Lcencia
Možnosť používania produktov nepredĺžením tejto záruky nekončí, užívateľ má nárok na použitie aplikácií v takej podobe ako si ich pôvodne zakúpil alebo naposledy aktualizoval. Fakturačné obdobie je vždy jeden kalendárny rok a účtuje sa percentuálny udržiavací poplatok z aktuálnej ceny produktu. V súvislosti so zmenou miery inflácie alebo iných nepredvídateľných ekonomických okolností si ATSoftware vyhradzuje právo na zmenu cien.

Tento udržiavací poplatok nezahŕňa zmeny, ktoré sú vykonané na vlastnú žiadosť odberateľa /šité na mieru/ alebo sú použiteľné výhradne pre konkrétny subjekt. Tieto úkony sa účtujú podľa platného cenníka služieb.